Välkommen
Hej och välkommen till min personliga sida på svenska. Den är lite rå, jag arbetar in funktionalitet allteftersom.
 
Onlinespel

MMORPG är online spel där man spelar en karaktär som får en lång rad olika uppdrag och utmaningar. Det finns för närvarande många sådana, både av den varianten där man kan spela en grunduppsättning gratis, och får betala för "extras", samt de som kräver månatliga abonnemang eller en engångskostnad. De allra flesta har någon form av butik i vilken man kan köpa tillbehör och uppgraderingar för en fiktiv spelvaluta, denna valuta kan man erhålla genom dåd i spelet, eller genom att köpa den för riktiga pengar. För eller senare kostar spelet dock riktiga pengar, oavsett den ursprungliga intentionen. Det är svårt att undvika. 

Mitt intresse för litteratur och JRR Tolkien ledde mig till att börja spela The Lord of The Rings Online och det har jag gjort sedan september 2013, ungefär ett år när jag skriver detta. Spelet lanserades 2007 och har uppgraderats i flera etapper och fått spelexpansioner i 4-5 omgångar.  Det är Turbine och Warner Brothers som ligger bakom spelet.

I spelet anammar man rollen som en äventyrare som löser uppdrag åt befolkningen i Midgård. Det finns även en stark anknytning till Ringens Krig och händelser däromkring. Även om mycket av implementeringen av Tolkiens värld bygger på fria fantasier, skall man vara medveten om att visualiseringen av densamma huvudsakligen är högst personlig. Det går inte att infria alla önskemål, det går inte att etablera en "rätt" värld. Så länge man känner igen sig från böckerna och kan acceptera Turbine's version av desamma, bör man vara både kritisk och nitisk för att bli rejält besviken. Jag är det inte och till det vill jag tillägga att man i konstruktionen av denna värld måste skapa mycket vars utformning inte framgår av litteraturen, men som måste finnas på plats för att ens kunna förflytta sig på ett rimligt sätt.

PS. I dagarna gick spelet över till Standing Stone Games med en ny distributör. DS 2016-dec-28.


 
Hur oberoende är din närvaro på Internet?

För att göra sin mening hörd på Internet, använder sig allt fler av konton hos leverantörer som Blogger och Wordpress. För att inte tala om Facebook och Twitter. Nu är det ju så att alla nämnda är exempel på tjänster som innehas av vinstdrivande företag.

För att tjäna pengar förekommer det annonser, eller olika typer av betalda abonnemang, just för att slippa annonser. Företagen bakom har engagemang i en lång rad kommersiella aktiviteter som kan, tidvis, vara svåra att utröna om man vill ha en webplats som inte ägs av ett företag som gör något man absolut inte vill ha del i. Varför skriver jag då om detta? 

Det är så att vi är en IT intensiv värld. Sverige är ett land i spetsen på IT kunskap och utveckling. Tidigare så krävdes vissa förkunskaper för att driva en webbplats, en hemsida. Man var tvungen att ha en webserver, kunna skriva en del kod, eller ha tillgång till mjukvara som skapade denna kod. Servern kan man hyra online, koden måste man prestera själv. Vi har många exempel på framgångsrika webutvecklare som lagt grunden för vad som blivit en informationsrevolution och en aldrig sinande våg av nya hemsidor.

Men detta ställde krav på förkunskaper och teknologi. Idag räcker det att man registrerar sig hos en tjänsteleverantör. Tappar vi kunskap? Tappar vi kontroll? Jag anser att vi gör det. Allt färre bryr sig om att faktiskt "skapa" en hemsida eller ha kontroll över kod, bilder och andra filer som faktiskt utgör densamma. Det blir en okontrollerad "grå massa" som tar plats, kostar pengar och ingen har grepp om.

Det finns vissa brytpunkter i all teknologi, när saker och ting blir förenklade så till den grad att man inte behöver bry sig hur de faktiskt fungerar, när man inte längre krävs på förkunskaper eller utbildning. Dessa brytpunkter finns överallt, men i många fall leder de till att viss teknik blir obsolet. När det gäller Internet är denna teknik och dess krav inte obsolet, den flyttas bara från den som vill publicera något, till den som kan leverera en tjänst som medger denna publicering. Den grundläggande tekniken behövs fortfarande, men den som faktiskt har behov av den, behöver inte längre bry sig.

Jag anser att man skall bry sig, jag anser att man skall ha kontroll över allt på ens "plats" på Internet, jag anser att bristande kontroll och kunskap leder till "grå massa" som i längden skadar och fördyrar. Ta kontroll över din site, lär dig hur den fungerar, lägg den hos ett webhotell du enkelt kan syna ägandet över och undvik Wordpress.com, Blogger och liknande tjänster. 


 
En promille!

Då valmyndigheten nu publicerat personvalsröster, kan jag konstatera att jag fick en promille av rösterna. Jag respekterar visserligen det förtroende dessa 3 (av c:a 3000) röstande visat mig, men jag inser också att jag är nog ändå tämligen okänd i mina valkretsar. Efter 26 år... (!)

Får väl jobba på det...efter några riktiga promille :)


 
Moderat? Så klart!

Nu några dagar efter Val 2014 så är det läge att sortera lite tankar. För det behövs.

  • Gick Reinfeldt för snabbt? Genom att agera som han gjorde drog han hela skuldresonemanget från partiet och omintetgjorde alla diskussioner om huruvida valarbetet varit bra eller dåligt, vilka frågor man skulle ha belyst bättre, vilka som tog för stor plats. Dock, man kan undra... Har vi en rödgrön majoritet? Med facit i hand, men ändå, om man känt till att Löfven skulle nobba Sjöstedt som han gjorde, fanns det då anledning för Reinfeldt att lämna? Inte enligt min uppfattning, men, det är ju en efterkonstruktion.
     
  • Var är Kent Persson? Jag saknar utlåtanden från vår sekreterare, var är han? Jag sticker inte under stol med att jag anser att han var fel person på den platsen.
     
  • Vilket samhälle vill vi ha med 13% Sverigedemokrater (25% i min by)? Även om det finns argument som talar för det, så tror jag inte att SD är rasister bara för att de ifrågasätter hur vi hanterar vår invandring. Det verkar rimligt att titta igenom de argumenten och se till att vi har en löpande genomlysning av hur vi gör, vilka konsekvenser det får, och vad som kan göras bättre, från invandrares och flyktingars perspektiv, inte endast från vårt eget. Vi skall inte glömma att SD har andra ämnen i sin politik.

Så var står vi? Ett försvagat M? Ja, kanske, men man skall inte glömma att våra kärnfrågor är fortfarande aktuella, vår strävan efter individuell frihet och personligt ansvar fortsätter. Jag har röstat på M sedan 1988, sett förändringarna i politiken, varit skeptisk mot det "Nya M" projektet, men lojalt och idogt arbetat för mitt parti, och, huvudsakligen, de värderingar jag stöder.

Det fortsätter jag med!


 
Jag tror inte på personval

Rättare sagt, jag anser att personval är direkt felaktigt. Jag har inte arbetat i en valrörelse för att lyfta fram någon enskild person. Inom partiet har man beslutat vilken ordning det skall vara på valsedeln, och därmed i vilken ordning uppdrag skall tillsättas samt vem vi ställer oss bakom som Kommunalrådskandidat eller Statsminister. Där skall det sluta. Jag arbetar för PARTIET.

Det är inte rättvist eller rättvisande att vissa, som ändå redan har en plats på Valsedeln, lägger tid och pengar på att framhäva sig själva som bättre alternativ än de som tagits fram av partistyrelsen. Det är inte meningsfullt att arbeta i en valkampanj där vissa blir omkörda, inte för att de är sämre människor eller mindre kompetenta, utan på grund av att andra har fler kompisar och större sociala nätverk. 

Hittills har jag aldrig föreslagit mig själv till något, jag har aldrig röstat på mig själv till något, jag har aldrig kryssat på mig själv på en valsedel. Är det rätt och hedersamt? Eller är jag bara dum som inte tar chansen att utnyttja mina kunskaper om internet och administration, min förmåga att kunna prata vänligt och respektfullt med vem som helst, min kapacitet att kunna se andras synvinklar och cirkla runt ett problem för djupare förståelse, ta dessa talanger och börja köra över andra...? Jag har ett samvete, har du?


 
Fritt flyg

Häromveckan åkte jobbteamet till Landskronas Flygklubb och fick prova på Segelflyg. Tveksamt var det, men upp kom jag.

Rikard i Segelflygplan